Wij De Ouders

 

Wij De Ouders

Corona-maatregelen hebben een enorme impact op het leven van kinderen. Het afgelopen jaar, nu en in de toekomst. Als ouders moeten we dan ook zeer kritisch staan tegenover nut en noodzaak van deze maatregelen. Zeker nu steeds duidelijker wordt dat de wetenschappelijke basis voor de meeste maatregelen flinterdun is en vooral wordt gerechtvaardigd door onbetrouwbare modellen, doemscenario’s en aangewakkerde angsten.
De vraag is wanneer we de belangen van onze kinderen weer voorop gaan stellen. Want:

  • Wat zijn de (mogelijke) psychologische gevolgen van de maatregelen op de korte termijn?
  • Wat betekent het voor een kleuter als hij verantwoordelijk wordt gemaakt voor de gezondheid van een volwassene?
  • Wat gebeurt er met het onderbewustzijn van een kind dat voortdurend wordt blootgesteld aan signalen van angst door een omgeving met maskers?
  • Of de dreiging van lockdowns en quarantaine?
  • Is dat goed voor je kind? Is dat in het belang van je kind?

Meer en meer psychologen waarschuwen voor onherstelbare schade aan de geestelijke gezondheid van de kinderen van vandaag.

 

Onherstelbare Schade

De Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd constateert een enorme toename van suïcidaliteit, depressie en stoornissen bij kinderen en jongeren als direct gevolg van de maatregelen. De jeugdzorg loopt vast. Als ouders hebben wij een individuele en collectieve verantwoordelijkheid om onze kinderen hiertegen te beschermen.

Verbinden en Verenigen

Maakt u zich ook zorgen over de gevolgen van de corona-maatregelen voor uw kind(eren)? Sluit je dan aan bij Wij de Ouders. Wij de Ouders is een collectief van duizenden bezorgde ouders in Nederland die opkomen voor de vrijheid, ontwikkeling en het welzijn van kinderen en hen beschermen tegen de negatieve gevolgen van de maatregelen. Wij de Ouders is er voor alle ouders met schoolgaande kinderen of in de kinderopvang.

Wij helpen ouders te verbinden en te verenigen. Samen sta je immers sterker om je kind(eren) te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van de maatregelen. Op www.wijdeouders.nl/verbinden kunt u de school van uw kind vinden en snel en gemakkelijk in contact komen met andere bezorgde ouders. Zo kunt u samen krachtig actie ondernemen om de belangen van uw kinderen te beschermen. Inmiddels zijn er al meer dan 1000 actieve groepen van bezorgde ouders. En het worden er elke dag meer.

Kracht door kennis

Wij helpen u ook met nuttige en waardevolle informatie. Informatie die u helpt en sterkt om te doen wat u moet doen. Bijvoorbeeld over:

  • De psychologische gevolgen van de maatregelen voor kinderen;
  • De juridische aspecten;
  • Naar welke school of kinderopvang u kunt gaan die wel het belang van het kind voor ogen heeft;
  • Of hoe je constructief met leerkrachten, schooldirecties of andere ouders kunt praten.

De antwoorden op deze en nog veel meer vragen delen wij met u via onze website en social media.

Verantwoordelijkheid nemen is actie ondernemen

Maar dingen veranderen niet vanzelf. Er is actie voor nodig. Wij zijn geen toeschouwers, wij zijn de ouders. Elke ouder is verantwoordelijk voor het welzijn van zijn kind(eren). Iedere ouder zal dus zelf actie moeten ondernemen als dit in gevaar komt. Wij de Ouders roepen daarom iedere ouder die voelt en beseft dat de maatregelen niet in het belang van zijn of haar kind(eren) zijn, op om deze verantwoordelijkheid te nemen, de schouders eronder te zetten. Wij de Ouders ondersteunt u daarbij door u te helpen in contact te komen en zich te verenigen met andere ouders, door u te voorzien van waardevolle informatie en van acties en campagnes.

Word lid van ‘Wij de Ouders’ en kom in actie.

Samen voor de vrijheid, de ontwikkeling en het welzijn van onze kinderen. En tegen schadelijke coronamaatregelen.