Vorige blogpost 

Tijdens de vorige blogpost hebben we het potentieel van de mens om een aards paradijs te scheppen onderzocht, we hebben ook enkele vragen onderzocht die ik tijdens deze blogposts wil onderzoeken en we hebben kunnen zien dat we het pad naar een aards paradijs niet alleen hoeven te bewandelen.

 

Deze blogpost 

In deze blogpost wil ik met u een alternatief economisch systeem beginnen te verkennen: ‘De Gevende Economie’. We zullen dit in drie delen doen, om de literatuur op een wat eenvoudiger manier te presenteren.

Het ABC van de geef economie

Wanneer we de gevende economie nader bekijken, zien we dat de gevende economie bestaat tussen gevers en ontvangers, en dat tussen deze mensen geschenken circuleren. Zoals te verwachten valt, gaat het in de geef-economie vooral om geven, hoewel ontvangen ook een essentieel onderdeel is van de geef-economie.

Ontvangen

Als we op een norse manier ontvangen, is het voor de ander helemaal niet prettig om te geven, waardoor het geven afneemt. Als het geven afneemt, wordt er minder ontvangen en worden er minder behoeften vervuld, zodat de gevende economie niet op haar volle potentieel functioneert. Dus de manier waarop we een geschenk ontvangen is een essentieel onderdeel van de gevende economie. Gunstig ontvangen stimuleert vrijgevig geven, zodat de gevende economie zich ontplooit tot haar volle potentieel.

Geven

Minstens zo belangrijk als ontvangen is natuurlijk geven. De manier waarop we geven heeft een grote invloed op hoe een geschenk wordt ontvangen. Gul geven stimuleert genereus ontvangen, zodat mensen graag geven en hun behoeften binnen de gevende economie gemakkelijker worden vervuld. Door gul te geven, dragen we dus bij tot het succes van de gevende economie en kan deze zich gemakkelijker ontplooien tot haar volle potentieel. Hoe de geef-economie zich ontvouwt is echt een gedeelde verantwoordelijkheid tussen gevers en ontvangers.

Wat we kunnen geven

Wat we aan elkaar kunnen geven kan heel breed zijn. Van diensten zoals koken, tot middelen zoals brandstof, tot voedsel zoals suiker, tot voorwerpen zoals een vaas en apparaten zoals een laptop. Alles kan worden gegeven en dus deel uitmaken van de gevende economie. Dus de gevende economie kan een nuttig systeem zijn om in onze behoeften te voorzien, en de wereld draaiende te houden.

De ruileconomie & de geef economie, wat is het verschil?

Op het eerste gezicht vertoont de gifteconomie veel gelijkenissen met de ruileconomie. In beide economieën lijkt een vorm van ruilhandel aanwezig te zijn. Er is echter een fundamenteel verschil tussen de twee economieën. Het verschil ligt in het feit dat de ruileconomie zich nog steeds afspeelt in een ruimte van transacties en handel. Met andere woorden, het is nog steeds een fundamenteel formeel en zakelijk gebeuren, waar op zich niets mis mee is. De gifteconomie daarentegen vindt plaats in een ruimte van vriendschap, omdat geven en ontvangen fundamenteel plaatsvinden in een ruimte van vrijgevigheid en dankbaarheid.

Ruilhandel

Aangezien de barter-economie fundamenteel een zakelijk gebeuren is, wordt de barter-economie gekenmerkt door bedrijven. Een barter economie wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door het zorgvuldig categoriseren en inventariseren van producten. Men gaat bijvoorbeeld suiker net zo categoriseren als zout, dus in de barter-economie maakt men een tabel met een bepaald aantal categorieën waarin men vervolgens alle middelen, diensten en voorwerpen onderverdeelt als een product.

Op basis van deze onderverdeling komt men dan uiteindelijk tot een overeenkomst om een voorwerp te ruilen tegen, zeg, een bepaalde dienst die iemand te bieden heeft. Deze categorieën zijn in veel ruileconomieën slechts een leidraad, de mensen die deelnemen aan een ruileconomie kunnen nog steeds zelf tot een overeenkomst komen en hoeven zich niet noodzakelijkerwijs aan deze categorieën te houden.

Hoe de geef economie praktisch zou kunnen werken

Zoals we kunnen zien, handelt men in de ruileconomie volgens een tabel waarin allerlei producten in categorieën zijn ingedeeld, en die dus bepaalt wat men ruilt en hoe men ruilt. In de gifteconomie is zo’n tabel helemaal niet belangrijk omdat er geen ruil is, maar wel geven en men bepaalt door middel van dankbaarheid wat men nu of later teruggeeft. Stel dat ik een kilo suiker krijg, dan geef ik nu of later iets terug dat overeenkomt met mijn dankbaarheid voor het krijgen van die kilo suiker. Door dan uiteindelijk ook een gezonde dosis verstand te gebruiken bij het geven en ook met elkaar in communicatie te treden over wat onze behoeften zijn, kunnen we op basis van die informatie en onze eigen dankbaarheid een passend geschenk geven.

Geen producten

Dat wat circuleert binnen de geef economie – of het nu een object, middel, dienst of apparaat is – wordt nooit gezien als een product maar als een uniek geschenk. Met andere woorden, dat wat circuleert en aanwezig is in het bestaan wordt niet gereduceerd tot een bepaald product dat voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt, maar het wordt gezien als een onvoorstelbaar waardevol iets dat met alle mogelijke waardigheid en liefde moet worden behandeld.

Het ontstaan van gemeenschappelijkheid

We kunnen zien dat in de gevende economie een dynamiek ontstaat waarbij ik jou iets geef en jij mij nu of later iets teruggeeft, waardoor hechte relaties ontstaan met een intieme verbondenheid. Zo schept de gevende economie gemeenschappelijkheid tussen mensen waarin gemakkelijk vriendschappen ontstaan en waarden als vrijgevigheid en goedheid de overhand krijgen boven andere waarden die in onze huidige economie overheersen.

Een vorm van activisme

Omdat deze fijnere waarden voorrang krijgen op waarden van meer destructieve aard, is de toepassing van de gevende economie ook een vorm van activisme. Het mooie ervan is dat de gevende economie een vorm van constructief en harmonieus activisme is, er is helemaal geen sprake van vechten en lijden, maar men draagt op een directe en effectieve manier bij aan het welzijn van de samenleving.

Meer voor jou is meer voor mij

In de gevende economie maken we met elkaar de afspraak dat we vroeg of laat iets aan elkaar teruggeven dat onze dankbaarheid weerspiegelt en ook in onze behoeften voorziet. Dit zorgt ervoor dat de balans tussen geven en ontvangen altijd in evenwicht blijft, en zorgt er ook voor dat hoe meer we geven, hoe meer we krijgen. Dus meer voor jou is meer voor mij. In de gevende economie vervullen we, door gul te zijn voor een ander, eigenlijk onze eigen behoeften. Geven aan een ander is daarom ook een geschenk aan onszelf, want vroeg of laat zullen onze behoeften op een gelijkwaardige manier worden vervuld door de ontvanger van ons geschenk.

Een vorm van Positieve Zelf Transformatie

Wanneer we iemand iets geven uit dankbaarheid, gebeurt dat met openheid en vrijgevigheid. Door deel te nemen aan de gevende economie, worden deze schoonheden gevoed; door deel te nemen aan de gevende economie, groeien deze schoonheden steeds meer aanwezig in onszelf. Deelnemen aan de gevende economie is dus ook een vorm van positieve zelf-transformatie, we transformeren niet alleen de wereld maar ook onszelf.

Volgende blog

Tot zover deel I. In deel II zullen we onderzoeken hoe we de gifteconomie kunnen toepassen in ons individuele leven, en hoe we het kunnen toepassen in kleine tot grootschalige gemeenschappen tot op het niveau van onze samenleving.

Bedankt voor het lezen van deze blog,
Ik wens u het allerbeste,
Sven

Over de auteur:

Sven is een 23-jarige Mindfulness en Meditatie Coach die ook actief is als facilitator van Psych-K. Sven schrijft ook regelmatig over verschillende onderwerpen, en is ook hoofdstrateeg en digitale content creator voor Connected Souls.