Wonderland

Terwijl het in Nederland gaat om burgers, personen of burgerservicenummers, kent de maatschappij van Wonderland alleen mensen. Dat verschil is heel belangrijk, want de Nederlandse wet kent geen mensen; dat woord komt in geen enkel wetboek voor. Wonderland kent ook geen wetten. In onze Onafhankelijkheidsverklaring staat dat in Wonderland alleen het ongeschreven natuurrecht geldt. Dat is samen te vatten in 1 regel: “behandel de ander zoals je zelf behandeld zou willen worden”.

 

Een beetje geschiedenis

Sinds 11 december 2015, toen de regimes van Duitsland en Nederland in een gewelddadige actie onder de voet werden gelopen en sindsdien bezet zijn, is Wonderland gedwongen in ballingschap te gaan volgens de regels van het Internationale Verdrag van Montevideo (1931). Er is een positieve kant aan die onaangename gebeurtenis in 2021: we mogen nog steeds handelen alsof we een land waren; ook al is ons grondgebied bezet door vijandige mogendheden. En dat komt goed uit, nu de Coronacrisis zich min of meer meester heeft gemaakt van bijna alle landen ter wereld.

Terwijl veel van onze inwoners noodgedwongen in Nederland, Belgiƫ en Duitsland verblijven, kunnen zij steeds meer gebruik maken van de parallelle samenleving die wij vanuit Wonderland kunnen ontwikkelen, zonder dat wij ons zorgen hoeven te maken over huizen, onderhoud, sociale voorzieningen, onderwijs, ziekenhuizen en wat dies meer zij. In Wonderland, dat als een voormalige hoefijzervormige sloot tussen Nederland en Duitsland lag, zijn we in 2015 helemaal blanco begonnen met het ontwikkelen van een samenleving, die in alle opzichten humaan is.

Of anders gezegd een samenleving, waarvan in de landen om ons heen met onverwachte en grootschalige tirannie en beknotting van grondrechten, nu alleen nog maar gedroomd kan worden. Met het vooruitzicht van een Big Reset en de toenemende uitrol van een surveillancestaat, waarin burgers niet eens meer door rechters worden beschermd, kan Wonderland een veilige haven worden, waar uiteindelijk zoveel mensen aan meedoen, dat we die parallelle samenleving vorm kunnen geven. Er zal een tijd komen dat Nederland en Duitsland hun bezetting van ons land zullen moeten opgeven.

 

Wat zijn de principes van Wonderland?

  • Wonderland zal niet deelnemen aan de euro. De macht van grote bedrijven, bankiers en overheidsbemoeienis staat haaks op een samenleving waarin mensen samen beslissen wat goed is voor hun samenleving. Wonderland maakt gebruik van de Florijn, een waardevaste digitale munt. Dus geen inflatie, deflatie of ander gesjoemel met de waarde ervan. Een munt die niet meer is dan een neutraal ruilmiddel. Door een flexibele koppeling met de Euro kunnen mensen hun belangen in de Euro steeds meer omzetten in de Florijn.
  • Wonderland kent geen wetten; waar het nodig zou zijn, zou men gedragsregels kunnen bedenken. En waar er mensen zijn en dus geschillen ontstaan, heeft een “rechtbank” vooral een bemiddelende rol om tot een win-win situatie te komen. En in Wonderland bepalen alle inwoners wat er nodig is in het land en de “regering” doet niets anders dan deze wensen en besluiten uitvoeren. Besluiten worden genomen op basis van instemming (= geen bezwaren), zodat er geen 51% winnaars en 49% verliezers zijn.
  • Wat in andere landen onderwijs genoemd wordt, is eigenlijk niet-onderwijs (wijsheid is ondergeschikt). Echt onderwijs betekent dat het kind in het centrum van het leren staat. Leren vindt plaats in het leven zelf en niet achter een digitaal schoolbord en een laptop. Nu in de landen om ons heen de kinderzielen vermoord dreigen te worden door mondmaskers, verplichte PCR-testen en “vrijwillige” vaccinaties, kunnen wij volop experimenteren via thuisonderwijs en B3-scholen.
  • De “Westerse” levensstijl garandeert een levenslange behoefte aan medische zorg van en door Big Pharma. Het is de overheid die bepaalt wat wel en niet vergoed wordt en die bepaalt hoeveel geld je per maand moet betalen voor een ziektekostenverzekering. Dat kun je nauwelijks gezondheidszorg noemen; laat staan dat het dwangsysteem mensen motiveert tot een gezondere levensstijl. Daarom werkt Wonderland aan een solidariteitsgemeenschap, die we sinds twee jaar in Nederland ontwikkelen onder de naam Artabana. Oorspronkelijk afkomstig uit Zwitserland in de jaren negentig, is het sinds 2003 vooral in Duitsland groot geworden. Kernpunt: 100% keuzevrijheid voor elke vorm van behandeling.
  • Voor onze dagelijkse voeding zijn we tegenwoordig sterk afhankelijk van supermarkten en fabrieksvoedsel. Een ingewikkelde en milieuonvriendelijke voedselketen, die weinig te maken heeft met gezondheid en milieu. Lokale voedselkringen, boerderijwinkels en voedselcoƶperaties zijn een traject, dat volop in ontwikkeling is om de afhankelijkheid van multinationale ondernemingen en een verzuurd landbouwsysteem te verminderen. En laten we ook de vele tienduizenden mensen met moestuinen niet vergeten.
  • Wonderland heeft nog geen gebouwen en dus ook geen energiebehoeften. In de landen om ons heen zien we een miljardenoperatie om het milieuvriendelijke aardgas uit de samenleving te bannen ten koste van wind- en zonne-energie. De nadelen hiervan worden in het publieke debat alom verdoezeld. Maar ook het woord -energiebesparing- is geruisloos verdwenen. Want de droom van alle machthebbers, de op 5G gebaseerde controlestaat, met alle bijbehorende datacenters, verbruikt gigantische hoeveelheden energie. Dus als gezondheidsaspecten niet mogen meetellen, dan moet alleen al omwille van de energiebesparing de uitrol van het 5G-netwerk onmiddellijk worden stopgezet. Het zal niet in Wonderland zijn, integendeel, uitgekiende beplanting en aangepaste bouw zullen ons landje in de toekomst zeker enige bescherming bieden.

Voor onszelf zorgen

Samenvattend kunnen we concluderen dat we niet het slachtoffer hoeven te worden van een Big Reset, maar dat er alle gelegenheid is om als inwoners van Wonderland de handen ineen te slaan en te werken aan onze parallelle samenleving. Het enige wat u hoeft te doen is u als mens van vlees en bloed aan te melden als inwoner van Wonderland. Dat kan geen kwaad, want uw Natuurlijk Persoon = de burger blijft gewoon ingeschreven op uw huidige locatie. Inwoner zijn van Wonderland is gratis en u kunt vanaf dag 1 meewerken aan de parallelle samenleving.

Geschreven door:
luca:van dinter, 12 april 2021