Zonnige avond

Op dit moment schrijf ik deze nieuwe blogpost op een zonnige avond in mijn tuin. Achter onze tuin ligt een groot stuk landbouwgrond waar groenten worden verbouwd. Op het eerste gezicht lijkt alles in de buurt vredig en rustig. Maar dan klinkt er plotseling uit het niets een zeer luide knal om de 5 minuten of zo. Deze knal komt van een kanon van het land, het is er om vogels en andere dieren weg te jagen zodat de gewassen op het land niet beschadigd worden door hongerige dieren, en de oogst zo groot mogelijk is.

Knal in de wereld

Als ik kijk hoe die dieren op die knal reageren, rennen sommigen weg uit angst, anderen zijn tamelijk onverschillig, en weer anderen tikken uit weer een ander vaatje. Ik zie nu al meer dan een jaar hetzelfde gebeuren in de wereld, want ook in de wereld is er steeds weer een zeer luide knal, een knal die de wereld op zijn grondvesten doet schudden en tal van gevolgen heeft. De knal waar ik het over heb is Covid.

Angst  

Net als het pistool, creëert Covid talloze effecten. Sommige mensen worden angstig en beginnen uit die angst te leven. Sommigen gaan zich bijvoorbeeld isoleren en worden kluizenaars, anderen verkleden zich als Marsman als ze gaan winkelen, en weer anderen vinden het nodig om alleen achter het stuur te zitten met een schadelijk mondmasker dat slecht werkt.

 

Onverschilligheid

Naast het feit dat Covid veel mensen beangstigt, zijn er ook mensen die onverschillig zijn, en voor wie Covid niet eens een thema is. Net als bij het kanon is er een groep waar de hele situatie geen pijn doet.

 

Uit een ander vat tappen

Net als bij het kanon zijn er ook groepen mensen die uit een heel ander vaatje tappen, het zijn twee van deze groepen die ik in deze blogpost nader wil uitdiepen. Ik zal deze twee groepen als volgt noemen als een handig hulpmiddel bij het schrijven van deze blogpost:

– Groep 1: De fakkeldragers
– Groep 2: De Architecten

 

De fakkeldragers 

De fakkeldragers zijn mensen die zich, door een van de vele wereldse hoogconjuncturen, meer bewust zijn geworden van de werkelijke aard van de huidige crisis en wereld waarin wij ons thans bevinden. Deze mensen zijn er vooral op gericht zich meer bewust te worden van de werkelijke toestand van de wereld. Zoals een fakkeldrager een fakkel draagt, zo dragen deze mensen dit bewustzijn met zich mee, waarna zij vervolgens het licht van hun bewustzijn met de wereld delen waardoor de wereld in groter bewustzijn oplicht. Pur sang fakkeldragers zijn het best te herkennen aan hun toegewijde deelname aan projecten die het bewustzijn op Aarde ondersteunen, enkele concrete voorbeelden van fakkeldragers zijn mensen die bijvoorbeeld een social media kanaal hebben en daar herhaaldelijk bewustmakende info delen.

 

De Architecten

Deze mensen zijn zich, net als de fakkeldragers, meer bewust geworden van de ware aard van de huidige crisis en de wereld. Het enige verschil met de fakkeldragers is dat deze mensen zich vooral niet zozeer richten op het delen van hun bewustzijn in de vorm van bewustwordingsinformatie, zodat de wereld zich meer bewust wordt van de werkelijke toestand van de wereld. Deze mensen richten zich vooral op het creëren van een nieuwe wereld, een mooiere wereld dan die waarin we nu leven. Pur sang architecten kunnen het best worden herkend aan hun toegewijde deelname aan projecten die de opbouw van een nieuwe wereld ondersteunen, enkele goede voorbeelden van dergelijke projecten zijn opzettelijke gemeenschappen of bijvoorbeeld parallelle samenlevingen.

Geen zwart-wit verhaal 

De werkelijkheid is natuurlijk niet zo zwart-wit dat men als “lichtwerker” ofwel fakkeldrager ofwel architect is. Op sommige momenten bevinden we ons meer in het kamp van de fakkeldragers, terwijl we op andere momenten meer in het kamp van de architecten zitten. We durven dus wel eens van het ene kamp naar het andere over te stappen. De realiteit is echter dat we allemaal een kamp hebben waartoe we het meest behoren, dus sommige mensen brengen meer tijd door als fakkeldragers, terwijl anderen meer tijd doorbrengen als architecten.

 

In Conflict

Ondanks het feit dat iedereen soms tot beide kampen behoort, is er een tendens tot wrijving tussen deze twee kampen. In het kamp van de fakkeldragers heerst bijvoorbeeld het idee dat architecten zich soms te weinig bezighouden met de duistere waarheden van de wereld waarin mensen leven. Zij hebben de neiging om architecten snel te beoordelen als vaag en idealistisch, als mensen die het contact met de werkelijkheid verloren hebben. In het kamp van dan de architecten heerst bijvoorbeeld weer het idee dat fakkeldragers te veel opgaan in de duistere werkelijkheden van de wereld, en dat zij te veel in negativiteit leven. Fakkeldragers wordt vaak verweten dat zij niet concreet genoeg bijdragen aan een betere wereld. Architecten zijn soms snel geneigd fakkeldragers te beoordelen als onpraktisch, onproductief en inefficiënt. In het kamp van de architecten hoor je soms zeggen dat fakkeldragers iets zouden moeten doen dat daadwerkelijk iets positiefs verandert in de wereld.

 

Samen sterk

Er is echter geen behoefte aan wrijving tussen deze twee kampen. Deze twee kampen kunnen worden gezien als een geweldig team en kunnen ook zo’n team vormen, een team dat bewustzijn in de wereld bevordert en tegelijkertijd bouwt aan een betere wereld. Wanneer bijvoorbeeld fakkeldragers hun gave van ontwaken komen vervullen en ook door de architecten worden gesteund, neemt het bewustzijn op Aarde exponentieel toe, waardoor het kamp van de architecten als logisch gevolg dikker wordt en steeds meer mensen komen samenwerken aan het bouwen van een betere wereld. Als de architecten dan ook nog eens wederzijds gesteund worden door de fakkeldragers, ontstaat er een zeer sterke dynamiek die tegelijkertijd bouwt aan een mooiere wereld en het bewustzijn van onze aardse samenleving exponentieel doet toenemen. Samen sterk!

 

Samenwerken

Het is dus in een samenwerking tussen deze twee kampen dat een van de sleutels ligt om het bewustzijn op aarde te stimuleren, en een mooiere wereld te scheppen. Als dit team leert als een team te spelen, is er veel mogelijk, en worden vele mogelijkheden toegankelijker. Laten we hopen, en er ook voor zorgen dat wij als mensen in het algemeen meer en meer samenkomen om bewustwording te stimuleren, en een mooiere wereld te creëren. Samen staan we sterk!

 

Dank aan Free Spirits Community

Het was in ieder geval leuk om weer een blogpost voor jullie te schrijven, tot de volgende keer! Groeten Sven.

 

Over de auteur:

Sven is een 23-jarige Mindfulness en Meditatie Coach die ook actief is als facilitator van Psych-K. Sven schrijft ook regelmatig over verschillende onderwerpen, en is ook hoofdstrateeg en digitale content creator voor Connected Souls. Je kan Sven vinden op https://www.svencouchez.com/