Mijn hart herkende de waarheid

In 2014 las ik de boekenreeks van Vladimir Megre. Bij boek 5 stond mijn hart in vuur en vlam. Dit had ik nog nooit gevoeld. Een hart dat brandt! Wat is dat? Ik kende dat gevoel niet, maar ik wist inwendig wat het betekende. Dit gevoel in mijn hart betekent dat alles wat ik nu lees WAAR is! Als alles wat ik nu lees waar is, dan is alles wat ik tot nu toe gelezen heb in de eerste vier delen ook WAAR!

Demon Kratius

Dan zijn we dus echt slaven en worden we opzettelijk slaafs gehouden (hoofdstuk Demon Kratius). Dan zijn we daadwerkelijk DOM gehouden en ver van onze eigen innerlijke wijsheid gehouden. Ik was zo geschokt en blij tegelijkertijd.

“Hoe ga ik dit mijn man vertellen?”, vroeg ik mij af. “Hoe vertel ik hem dat ik dit natuurlijke leven in vrijheid wil?” Mijn man werkte bij de overheid als beleidsmedewerker ruimtelijke ordening/ planologie. Ik was doodsbang om hem te vertellen over het vuur in mijn hart. Ik was zo bang voor de gevolgen. Wat kan er dan gebeuren? Gaat hij met me mee of wil hij er niks van weten? Het gevoel in mijn hart was zo sterk dat ik dit niet kon wegduwen.

Dit brandend vuur in mijn hart mocht ik niet doven. Ik moest het wel vertellen. Ik moest het delen met mijn man ook al zou dat het einde van mijn huwelijk betekenen.
En zo begon ik de boekenreeks voor te lezen. Ik las eerst bepaalde hoofdstukken voor en later ben ik de gehele serie gaan voorlezen aan mijn man. Het hoofdstuk Demon Kratius heeft diepe indruk gemaakt op ons beiden.

Als je de slaven geld geeft, gaan ze harder voor je lopen en regelen ze zelfs hun eigen artsen en zorgstelsel, waardoor ze niet eens meer merken dat ze opgesloten zitten en slaaf zijn.

Het deed pijn om te beseffen dat we opgesloten zitten. Het deed pijn om te beseffen dat we niet vrij zijn om onze eigen weg te gaan.

Bezoeken Ringing Ceders Villages

Voordat we samen een keuze konden maken om ons leven daadwerkelijk om te gooien en natuurlijker en vrijer te gaan leven, wilden we eerst een Anastasia gemeenschap / Ringing cedars village op basis van de boekenreeks van Vladimir Megre met onze eigen ogen aanschouwen. Hoe ziet zo’n gemeenschap er dan uit? We vonden er één in Italië en gingen erheen.

Dit eerste bezoek was voor mijn man best heftig. Komende uit de zakelijke ambtenarij was het moeilijk gebouwen te aanschouwen die in zijn ogen leken op bouwvallen of zelfs ruïnes. Het was in zijn totaliteit een uitdaging om positief te blijven en de eerste dag lukte dat ook niet echt. Doordat ik aandrong het een kans te geven kon hij door de buitenkant van lange, wilde haren en een hippie uiterlijk heen kijken en de mensen met hun gedachten en intenties daarachter bekijken, observeren en leren kennen. We voerden vele gesprekken en voelden al snel dat we wilden aansluiten.
We zijn in totaal 3 keer op die plek in Italië geweest en hebben actief geprobeerd aan te sluiten. Daarnaast zijn we 1 keer naar een ringing cedars village in Hongarije geweest waar we 1 maand verbleven om ons erf daar te zoeken.

Niet meer slaaf willen zijn

Sinds ons eerste bezoek aan de ringing cedars village in Italië waren we beiden overtuigd dat we ons leven wilden omgooien. We wilden niet meer slaaf zijn van een systeem dat ons klein houdt en niet ondersteunt ons hart te volgen.

 

We willen zelf bepalen wat wel en niet goed voor ons is en daar zelf naar leven zonder tegengehouden te worden.

We wilden thuisonderwijs geven en daarin zelf bepalen hoe we onze kinderen groot brengen en wat we hen onderwijzen en op welke manier.

We wilden zelf bepalen hoe we leven, hoe we wonen, welke kleding we wel of niet dragen, hoe we eruit zien, wat we normaal vinden en wat niet. We wilden volledig onze eigen keuzes maken in alle facetten van ons leven.

Wij staan voor keuzevrijheid en het volgen van je eigen hart zodat de Nieuwe Aarde vormgegeven kan worden en dus hebben wij enkele zware beslissingen genomen in ons leven om deze vrijheid aan onszelf en onze kinderen te geven.

Hoe hebben wij het aangepakt?

We hebben ervaren dat het nodig is om plekken te bezoeken zodat je erachter komt wat nou eigenlijk bij je past en waar je wel en niet behoefte aan hebt in je leven. Door meerdere plekken te bezoeken kun je daarin een goede afweging voor jezelf maken en kom je er ook achter wie jij als persoon bent en waar jij behoefte aan hebt.

Voor ons geldt dat we moeite hebben met illegale activiteiten waar overheden streng op kunnen handhaven, zoals bijvoorbeeld bouwen op agrarische grond, wanneer dit in dat land verboden is. Verder hebben we enorm veel behoefte aan privacy en stilte.

Wij zijn onder andere deze aspecten gaan inzetten als punten voor ons toekomstige erf en zijn op basis daarvan gaan zoeken en selecteren.

Over Erika

Erika is visionair, filosoof, schrijfster, docent en coach. Daarnaast is ze ThetaHealer en channelt ze regelmatig met de Bron van al dat is.
 Ze schrijft boeken over De Nieuwe Aarde, een aarde waarbij iedereen in vrede en harmonie leeft met zichzelf en met al het leven om hem heen. Een plek waarbij de mensheid exact weet wat het betekent om mens te zijn en dagelijks zijn eigen realiteit schept. www.naturevivanta.eu