Transformeren naar een geheel nieuwe manier van leven waarbij je ingaat tegen de norm en tegen maatschappelijke standaarden en geloofssystemen vergt moed en doorzettingsvermogen en gaat soms ook gepaard met verdriet en eenzaamheid.

Het opgeven van carrière, zekerheid, huis en woonomgeving

We hebben april 2020 ons huis met grote tuin (meer dan een halve hectare) verkocht. Augustus 2020 hebben we onze baan opgezegd wat betekende dat we vrijheid kregen om te reizen, maar er tegelijkertijd geen geld meer binnenkwam. Oktober 2020 zijn we met onze Volkswagen T4 kampeerbus op reis gegaan naar Roemenië met zowel onze kinderen als ook onze hond en kat.

We hadden geen inkomen meer. Geen huis meer. Geen carrière meer. Geen (schijn)zekerheid meer en verwerkten nog volop het gemis van ons huis met onze prachtige tuin waar we ons in thuis voelden.

Zoekende in Roemenië

De reis in Roemenië bracht best wat spanning met zich mee. Er waren heel wat overtuigingen die we mochten loslaten in onszelf. Ook mochten we krachtiger en weerbaarder worden en duidelijker voor ogen hebben wat we nou precies wel en niet willen in ons leven.

We hebben in totaal 10 maanden gereisd door Roemenië en hebben in 2021 twee woonerven aangekocht.

Community of Light in Roemenië

Ondertussen wonen we nu 1,5 jaar in Roemenië en zijn we intensief bezig met het verder vormgeven van de erven.

Onze intentie is om op deze 5 hectare te wonen met gelijkgestemden zodat we tezamen één familie kunnen vormen en elkaar kunnen ondersteunen, helpen en taken kunnen verdelen. We geloven in het bundelen van onze krachten.

Onze doelstelling is te komen tot een zelfvoorzienende gemeenschap, een nieuwe samenleving, waarbij individualisme, hebzucht en het streven naar meer geld en meer macht doorbroken wordt en waarbij vanuit liefde voor elkaar gezorgd wordt.

Dat houdt in dat alle vaste groepsleden elkaar zien als één familie en dat er gezamenlijke verantwoordelijkheid gedragen wordt voor ieder lid van deze familie.

Gezamenlijk laten we zien dat back-to-basic echt kan en echt goed voelt en dat het mogelijk is binnen Europa onafhankelijk van het systeem en dus vrij te leven. We doorbreken juist middels de gemeenschap, in tegenstelling tot individuele zelfvoorzienende erven, het oude patroon van individualisme en komen vervolgens tot één groot groepsbewustzijn.

Samen één groot groepsbewustzijn, SAMEN ÉÉN

Vanaf dit jaar (2023) zijn we zover om gasten en geïnteresseerden voor de gemeenschap te kunnen ontvangen. Enerzijds om te onderwijzen en te helpen transformeren naar de Nieuwe Aarde en anderzijds om potentiële medebewoners te ontmoeten.

We bieden hiervoor diverse mogelijkheden aan. Kijk voor een volledig overzicht op onze website www.naturevivanta.eu 

Meeleefweken – Is zelfvoorzienend en autonoom leven iets voor jou?

Langere periode verblijven

Ook langdurige verblijven zijn (beperkt) mogelijk. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Tot slot

Onze reis naar de Nieuwe Aarde is een 8 jaar durend proces geweest beginnende bij de geboorte van onze zoon. Nu zijn we volop bezig met het opbouwen van het familiedomein wat betekent dat onze reis naar de Nieuwe Aarde natuurlijk nog lang niet klaar is.

Ik vind het wel belangrijk dat mensen zich beseffen dat processen ook best wat tijd in beslag nemen. Veel kun je aanvoelen en jaren van tevoren al weten. De uiteindelijke beslissingen nemen en moeilijke knopen doorhakken gaan soms gepaard met verdriet en rouwverwerking, zoals bij de verkoop van ons huis het geval was.

We hebben deze 8 jaar durende reis wel als pittig ervaren vanwege het loslaten van ons familiedomein en zijn dan ook heel erg opgelucht dat we ons nieuwe familiedomein gevonden hebben en hier nu kunnen aarden.

Geef jezelf de tijd te transformeren en wees daarin heel lief voor jezelf. Transformatie mag tijd kosten en verdriet mag er zijn. Houd vast aan je dromen en zet actief stappen om jouw droom te verwezenlijken.

Boek De Nieuwe Aarde

De eerste winter die we in ons nieuwe huisje doorbrachten stroomden de teksten mijn hoofd binnen. Er was stilte. Er was rust. De woorden die de Bron mij wilde laten schrijven stroomden gemakkelijk mijn hoofd binnen en vormden als vanzelf mijn eerste boek genaamd De Nieuwe Aarde.

Ik heb Selina Külling uit het ringing cedars dorp in Hongarije gevraagd of ze de illustraties wilde maken bij de boeken en dat was voor haar een grote eer om te doen.

Ik vind het heel belangrijk dat er boeken voor kinderen en volwassenen geschreven worden over De Nieuwe Aarde. Zeker in een tijd waarin er ook boeken ontstaan en voorgelezen worden over vaccinaties en de normaliteit van het zetten van een prik. Als daar boeken over geschreven worden, dan moeten er ook tegenhangers gaan komen. Boeken die vertellen over God en dat je God kunt voelen in je hart. 

Boeken die vertellen over energie en dat je die kunt lezen in de bomen en planten om je heen. Boeken die vertellen dat jij een mens bent en in staat bent jezelf te genezen. Dat is waar ik mij als schrijver voor inzet.

Het boek behandelt de transitie van een angstig leven naar een leven in liefde en vertrouwen en geeft daarin aan dat veel in onze huidige samenleving gebaseerd is op macht, hebzucht en angst denken. Mijn intentie is om het celgeheugen te triggeren zodat de persoon die het leest zich herinnert wat het betekent om in vrijheid te leven, wat het betekent om in liefde te leven en wat het betekent om MENS TE ZIJN. 
 
Wanneer wij ten volle beseffen wie we zijn en waartoe we in staat zijn als MENS dan kunnen we ook de Nieuwe Aarde vormgeven. 

Over Erika

Erika is visionair, filosoof, schrijfster, docent en coach. Daarnaast is ze ThetaHealer en channelt ze regelmatig met de Bron van al dat is.
 Ze schrijft boeken over De Nieuwe Aarde, een aarde waarbij iedereen in vrede en harmonie leeft met zichzelf en met al het leven om hem heen. Een plek waarbij de mensheid exact weet wat het betekent om mens te zijn en dagelijks zijn eigen realiteit schept. www.naturevivanta.eu