Ecodorp

Portugal

 

Ecodorp Portugal

Portugal is een land waar zeer veel mensen per vierkante kilometer werken aan een alternatieve reset voor de grote reset.

Wij willen aansluiten bij deze beweging in Portugal met een initiatief dat al heel lang op papier staat. We gaan uit van de premisse dat de mens het beste in gezonde verbinding kan zijn in zijn eigen natuurlijke omgeving en minder snel zal degenereren. Degeneratie is wereldwijd aan de orde van de dag. De regels van overheden zullen dit niet beteugelen. Dit neerwaartse ziekmakende proces kan 100% worden omgebogen naar een positieve ontwikkeling van Mens, Dier, Plant en Aarde.

De heilige graal in onszelf vinden

Het goddelijke geschenk van een stuk land, waar je onvoorwaardelijk de rest van je leven mag blijven, wordt beschreven in de prachtige verhalen van Vladimir Megre en ook in de levenswijsheden van: Omraam Mikhaël Aïvanhov, Peter Deunov (stichter van de Universele Witte Broederschap van ingewijden). Deze wijsheid van de mens wordt specifiek dieper en praktischer uitgewerkt in Antrophosophy. Om deel te nemen aan het project hoeft u geen Boeddha, kerkganger of Antroposoof te zijn of alles te begrijpen. Antrophosophy zoals gebracht door Rudolf Steiner is in de harten van mensen gestopt om alle wijsheid van over de hele wereld met elkaar te verbinden. Wij willen deze goddelijke wijsheid op aarde realiseren met ieders bijdrage van liefde en wijsheid, en geholpen door het wezen van o.a. de hierboven genoemde inspirators Sofia en Antroposofia ( antropos= Mens Sofia= wijsheid)!

In de huidige tijd waarin wij meestal als een dwaze Parcival de ene fout na de andere maken, willen wij, net als Parcival, eindelijk de Heilige Graal in onszelf ontdekken door ons te verbinden met positieve vreugdevolle spirituele en natuurlijke wetten die de menselijke ontwikkeling dienen.

Waarom Ecodorp Portugal 

Wij gaan ervan uit dat in ieder mens het ‘goede’ aanwezig is en wakker gemaakt kan worden. Espaço de Vida’ wordt een bijzonder dorp dat gebouwd zal worden door geïnspireerde sociale kunstenaars met kennis van natuur en milieu. Wij willen ruimte bieden aan mens en natuur om zich opnieuw te verbinden met de wortels van het bestaan.
We willen een tegenwicht bieden aan onvrede, sterfte en ziekte onder mens, dier, plant en steen/mineraal.

We hebben geen tijd meer om de straat op te gaan om te protesteren voor betere leefomstandigheden.
In plaats daarvan gaan we de armen en behoeftigen concreet helpen. Daarbij vormen we een samenleving die gemeenten en overheden ontzorgt.
Denk aan een eigen rioolwaterzuivering, eigen energie en elektriciteit, eigen voedsel, eigen huisvesting, eigen grond, eigen drinkwater, en een soevereine staat.

Wat goed werkt is het stichten van gemeenschappen en dorpen op praktische sociaal artistieke fundamenten.
Wij zijn het tegenovergestelde van een sekte die niet open is over haar doelen, alles wil controleren, geen commentaar accepteert, censureert, mensen in een hoek dwingt en zo vooral onvrijheid creëert door over anderen te willen beslissen en heersen.

Het wordt ons steeds duidelijker dat goed georganiseerde ecologische dorpen met een duidelijk doel, waarvoor iedereen vrij kiest, een totaaloplossing bieden voor talloze ‘problemen’ in onze huidige maatschappij. Omdat de mens over het algemeen het enige wezen is dat bedacht heeft geld nodig te hebben om te leven, vragen wij uw steun om ons eerste deelproject te kunnen starten.

Wij staan voor ruimte om te leven 

In het Portugees vertaald is dat ‘Espaço de Vida’.

Voor alle duidelijkheid: Er is nog geen land of vaste plek. We denken aan de Alentejo. Dit is een nogal dor uitgedroogd gebied dat enige zorg en professionaliteit nodig heeft om weer tot leven te komen. Wij zijn een initiatief dat dit jaar (2021) in Portugal wil starten op basis van vrijheid en liefde.

We gaan een mooi ecologisch dorp realiseren samen met kunstenaars en levenskunstenaars, natuurliefhebbers en allerlei andere lieve mensen. In de toekomst zullen we ook een plek bieden aan mensen die hulp nodig hebben. We gaan ervan uit dat mensen in hun eigen natuurlijke omgeving het beste met zichzelf in contact kunnen komen en minder kans hebben om te ontaarden. Zijn directe omgeving zal hem voeden en begeleiden. Dit wordt o.a. beschreven in de boeken van Vladimir Megre, en dieper in de antroposofie. In dit geval zal die omgeving een ecologisch, groen, levendig en organisch opgezet dorp zijn met veel enthousiaste mensen.