Thiru Valagum Farm

Thiru Valagum Farm

We maakten voor het eerst kennis met de Free spirits Community door de interviews met Erma en Jorinde door De Andere Krant Niels Lunsing en Viruswaarheid Willem Engel. We besloten contact op te nemen omdat onze initiatieven vergelijkbaar zijn en we graag elkaar willen versterken. Stichting Thiru Valagum Farm (De Heilzame Aarde) ondersteunt sinds 2003 vanuit Terneuzen middels haar vriendenkring het werk voor ‘Ecologie, Landbouw en Mens op Weg’ in India.

De Heilzame Aarde

Help nu mee het meer urgent geworden streven ‘De Zelfvoorziening Dichterbij’ te brengen van de ecologische familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm in de zuidelijke deelstaat Tamil Nadu met bomen, gewassen en boerderijdieren. Om dit te kunnen realiseren hebben we extra investeringen nodig, voor bijvoorbeeld een kippen- en een geitenstal.
Mits subsidie middels reNature voorhanden komt kunnen we ons reeds ten dele gerealiseerde Voedselbos Project ten behoeve van zich aansluitende boeren realiseren.  

Thiru Valagum Farm zoekt sinds twee decennia de samenwerking op met locale boeren, landbouw gerelateerde overheden, regionale NGO’s en wetenschappelijke intstituten.

Voor onze inkomsten en investeringen zijn we afhankelijk van onze landbouwopbrengsten en de vrij te besteden donaties uit de stichting.
We profileren ons met www.heilzame-aarde.nl, de Heilzame Aarde nieuwsbrieven en flyers alsook een aantal videoclips. De vriendenkring kan ons moreel bijstaan door onze boerderijverzen ter hand te nemen en kan ons financieel ondersteunen door ons vrienden/donateursnetwerk te helpen uitbreiden.

De waarden

Thiru Valagum Farm onderschrijft vier waarden, welke we trachten na te streven;

  • Opwaardering van ecologische waarden door een waarachtig rentmeesterschap voor de schepping.
  • Opwaardering van materiële waarden door te streven naar toegepaste ethisch verantwoorde milieuvriendelijke technologie.
  • Opwaardering van sociaal economische waarden door het voortzetten van
    maatschappelijk verantwoord ondernemen en streven naar gelijkwaardigheid en broederschap of solidariteit.
  • Opwaardering van culturele waarden door deelname aan een gewetensvol bewustwordingsproces voor Aarde en Mens en streven naar vrijheid van denken.

De stichting is onderbemand en heeft drie bestuursleden. De boerderij in India wordt voortgestuwd door het Indiaas/Nederlands gezin van Dhanalakshmi en Gerrit.

Tientallen dorpelingen van diverse achtergronden staan het werk op allerhande manieren bij en ontvangen sociale ondersteuning, inclusief microkrediet.

Wij wensen dat onze impuls steeds meer vruchten gaat afdragen in de verder te ontstane locale horizontale keten van boeren, verwerkers, handelaren en consumenten. Wij wensen vrij te blijven beschikken over land en de menselijke soevereiniteit. De toekomst hangt af van onze gezamenlijke moed.

Podcast

Gerrit doet in deze podcast zijn verhaal over ecologische landbouw in India. We bespreken in het interview zijn eigen boerderij met inmiddels 5 hectare grond, de stichting Thiru Valagum Farm en zijn geschreven boeken.

In de podcast hoor je de visie van Gerrit op ecologische landbouw, het leven op de boerderij, zijn visie op de nieuwe tijd, de vergeten taak van de elementenwezens in de landbouw en nog veel meer, zoals ons in ontwikkeling zijnde voedselbos. Een zeer inspirerende podcast voor de NieuweTijd!

Vraag onze folder aan voor de actie ‘De Zelfvoorziening Dichterbij’.

Word vriend

Meer weten over dit prachtige initiatief?